Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Nordkorea: resemeddelande - Finlands ambassad, Söul

FINLANDS AMBASSAD, Söul

Embassy of Finland
18th floor, Kyobo building, Jongno 1, Jongno-gu
Seoul 03154, Republic of Korea
Tel. +82-(0)2-370 103 00
E-post: sanomat.seo@formin.fi
English | 한국어 | Suomi | Svenska |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 27.12.2018

Nordkorea: resemeddelande

Risknivå

Undvik resor som inte är nödvändiga

Ytterligare uppgifter om risknivån

Situationen i Nordkorea är oförutsägbar och kan förändras plötsligt.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Efter att Koreakriget tog slut år 1953 har den politiska situationen på Koreanska halvön tidvis tillspetsats. Ambassaden bedömer ändå att säkerhetsläget i Nordkorea fortsättningsvis är förhållandevis stabilt. Under den senaste tiden har provokationerna emellertid tilltagit och det lönar sig att följa det säkerhetspolitiska lägets utveckling genom media och ambassadens meddelanden när man planerar en resa till landet, eftersom situationen kan ändras plötsligt.

Om du planerar en resa till Nordkorea lönar det sig att kontakta en resebyrå som ordnar resor till området. Försäkra dig noga om alla researrangemangen i förväg för att inte få problem på grund av resebegränsningar, som ofta kan träda ikraft utan förvarning.

Nordkorea är ett mycket slutet samhälle och utländska turister är ovanliga. Det finns inga möjligheter i praktiken att resa på egen hand utan allt resande är strikt kontrollerat. Vanligen krävs tillstånd för att röra sig längre än 30 kilometer från Pyongyang. Också inne i Pyongyang får man bara röra sig där guiden tillåter det. Om man reser i en grupp har researrangören sannolikt skaffat tillstånd för att röra sig. Det är ändå klokt att kontrollera detta på förhand. Man måste be om lov i förväg för att få fotografera.

En del av Nordkoreas nationella flygbolag Air Koryos flygplan finns på EU:s så kallade "svarta lista", http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_fi.htm vilket kan orsaka problem till exempel då du skaffar försäkring. Air Koryo har enligt ambassadens uppgifter inte gett ut säkerhetsinformation om sin hela flotta.

Brottsligheten

Det förekommer lite brottslighet i Nordkorea riktad mot turister, men fickstölder och dyligt kan ske. Iaktta allmän försiktighet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Antalet bilar har ökar i Pyongyang under de senaste åren. Fotgängare ska vara försiktiga, särskilt i korsningar eftersom bilar alltid anses ha förkörsrätt framom fotgängare och bilarna kan svänga till höger mot rött ljus. Det saknas ofta gatubelysning.

Naturförhållanden

Översvämningar är vanliga under regnperioden.

Hälsoläget

Heltäckande reseförsäkring behövs.

Hälsovården är synnerligen outvecklad i landet. Resenärer bör notera att det har förekommit malaria och kolera, och man ska skaffa nödvändiga vaccinationer och kunskap om nödvändig medicinering innan resan. Det är skäl att ta med sig tillräckligt med medicin. Använd vatten på flaska till att dricka och att borsta tänderna med. Mjölken är inte pastöriserad och den måste kokas. Det kött och den fisk man äter ska vara väl tillredda och inte råa, det samma gäller grönsaker. Man bör skala frukter.

I Nordkorea förekommer japansk encefalit och malaria under sommaren.

I Nordkorea har fågelinfluensa påträffats. De nordkoreanska myndigheterna arbetar för att hindra att influensan sprids. Resenärer uppmanas undvika kontakter med fåglar och att bekanta sig med Folkhälsoinstitutets anvisningar gällande fågelinfluensa. Institutet för hälsa och välfärd och WHO följer med situationens utveckling, men det kan vara problem att få uppdaterad information från de nordkoreanska myndigheterna.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Nordkorea kan domar vara mycket stränga, och följderna kan vara allvaliga också för små förseelser.

Följ noga guidernas anvisningar gällande fotografering och övrigt beteende. Respektlöshet mot värdlandet och dess symboler ses som en allvarlig förseelse som rentav kan leda till långa fängelsestraff.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Seoul

18th Floor
Kyobo Building,
Jongno 1, Jongno-gu
SEOUL 03154
REPUBLIC OF KOREA
+82 2 370 103 00

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 27.12.2018


© Finlands ambassad, Söul | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter