Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Sydkorea: resemeddelande - Finlands ambassad, Söul

FINLANDS AMBASSAD, Söul

Embassy of Finland
18th floor, Kyobo building, Jongno 1, Jongno-gu
Seoul 03154, Republic of Korea
Tel. +82-(0)2-370 103 00
E-post: sanomat.seo@formin.fi
English | 한국어 | Suomi | Svenska |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 29.5.2018

Sydkorea: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Tryggt resmål. Situationen på Koreahalvön kan emellertid förändras snabbt. Följ media och ambassadens information.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Republiken Korea, Sydkorea, är ett tryggt resmål bara du iakttar normal försiktighet och håller reda på dina tillhörigheter.

Sedan Koreakriget avslutades 1953 har den politiska situationen på Koreahalvön tillspetsats nu och då. Ambassaden bedömer trots det att säkerhetssituationen i Nordkorea är relativt stabil. Under den senaste tiden har emellertid provokationerna tilltagit och när du förbereder din resa ska du följa media och ambassadens information om det säkerhetspolitiska läget på Koreahalvön, som kan ändras plötsligt.

Det ordnas mycket demonstrationer i Sydkorea. I Seoul ordnas det ofta demonstrationer på Gwanghwamun-torget, som är i närheten av USA:s och Finlands ambassader, och i Yeouido-parken i närheten av parlamentet. Det har skett våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranterna och polisen. Undvik demonstrationer och att fotografera dem på nära håll.

Det allmänna nödnumret är 119.

Brottsligheten

Det förekommer mycket lite brottslighet riktad mot turister i Sydkorea. Problem har förekommit huvudsakligen på platser med mycket utlänningar, såsom shopping- och nöjesområdena i stadsdelarna Itaewon, Hongdae och Sinchon i Seoul. Var allmänt försiktig och förvara ditt pass, pengar och andra viktiga saker på ett säkert ställe.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

När man rör sig med bil och särskilt när man rör sig till fots ska man vara ytterst försiktig i trafiken som håller högt tempo och ibland är rentav aggressiv.

Naturförhållanden

Under sommaren och början av hösten kan översvämningar och tyfoner orsaka farliga situationer. Vid landets sydkust finns det en liten risk för jordbävningar och störtvågor till följd av dem.

Hälsoläget

Den allmänna hygiennivån är god i Sydkorea.

Det förekommer fågelinfluensa. De senaste fallen har uppdagats i år.

Det förekommer en del malaria i bergstrakterna i norr. I landets södra delar förekommer det japansk hjärnfeber.

Ambassaden rekommenderar god handhygien, att man undviker rått eller illa tillrett kött och att man undviker nära kontakt med personer som lider av luftvägssymptom.

I Sydkoreas stora städer och särskilt i Seoul är luftkvaliteten emellanåt dålig, vilket han orsaka andningssvårigheter särskilt hos känsliga personer. Problemen är störst på våren när det regnar mindre och den kommer så kallat gult damm från Gobiöknen. Korea Air Quality Forecasting System http://www.kaq.or.kr/ rapporterar om luftkvaliteten på hela Koreahalvön och på Aqicn.orgin http://aqicn.org/city/korea/seoul/jung-gu/ ser man luftkvaliteten i olika städer och stadsdelar.

När utlänningar blir sjuka betjänar Emergency Medical Information Center som finns i hela landet, tfn 1339.

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring, räkningen för ett sjukhusbesök kan vara överraskande hög.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Seoul

18th Floor
Kyobo Building,
Jongno 1, Jongno-gu
SEOUL 03154
REPUBLIC OF KOREA
+82 2 370 103 00

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 29.5.2018


© Finlands ambassad, Söul | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter